7,00

Pivka-St.Peter na Kranjskem

Razglednica Pivke je solidno ohranjena,poslana leta 1902 za Nabrežino znam je odstranjena